IVRK.nl

internationaal verdrag inzake de rechten van het kind

 
 

Volgens onderzoek zijn Nederlandse kinderen de gelukkigste kinderen van de westerse wereld. Toch zijn er nog vele kinderen die niet alle zorg en aandacht krijgen die ze verdienen. Vluchtelingenkinderen, verwaarloosde kinderen, kinderen in de gesloten jeugdzorg enz.


Sinds 1999 ben ik advocaat en houd me gepassioneerd bezig met migratierecht en jeugd(straf)recht. Zodoende verdedig ik vaak de rechten van kinderen en gezinnen. Op IVRK.nl vind je alle belangrijke organisaties voor kinderrechten. 
Het kinderrechtenverdrag werd op 20 november 1989 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem aangenomen

IVRK.nl - de startpagina voor kinderrechten

 


Art1: Definitie van “Kind”


Ieder mens jonger dan 18 jaar is een kind


Art2: Bescherming tegen discriminatie


Alle kinderen zijn gelijk


Art3: Belangen van het kind

Art4: Realiseren van de rechten

Art5: De rol van ouders bij de begeleiding en ontwikkeling van het kind

Art6: Overleven en ontwikkeling

Art7: Naam en nationaliteit

Art8: Eerbiediging van de identiteit

Art9: Scheiding van het kind van de ouders

Art10: Gezinshereniging

Art11: Ontvoeren en vasthouden van kinderen

Art12: De mening van het kind

Art13: Vrijheid van meningsuiting

Art14: Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

Art15: Vrijheid van vereniging en vergadering

Art16: Bescherming van privacy

Art17: Toegang tot informatie

Art18: Ouderlijke verantwoordelijkheden

Art19: Bescherming tegen misbruik en verwaarlozing

Art20: Bescherming van kinderen zonder gezin

Art21: Adoptie

Art22: Minderjarige vluchtelingen

Art23: Gehandicapte kinderen

Art24: Gezondheid en gezondheidszorg

Art25: Regelmatige evaluatie bij uithuisplaatsing

Art26: Sociale voorzieningen

Art27: Levensstandaard

Art28: Onderwijs

Art29: Onderwijsdoelstellingen

Art30: Kinderen afkomstig uit minderheidsgroepen

Art31: Vrije tijd, ontspanning en culturele activiteiten

Art32: Kinderarbeid

Art33: Drugsmisbruik

Art34: Seksuele exploitatie

Art35: Ontvoeren, verhandelen of verkopen van kinderen

Art36: Andere vormen van exploitatie

Art37: Foltering en vrijheidsberoving

Art38: Gewapende conflicten

Art39: Passende zorg voor slachtoffers

Art40: Toepassing van het kinderstrafrecht

Art41: Verdergaande regelingen

Art42: Ken je recht

Art43: Comité voor de rechten van het kind

Art44: Rapporteren aan Comité voor de rechten van het kind

Art45: Kinderrechtenorganisaties rapporteren aan het Kindercomité

Art46-54: Toepassing en inwerkingtreding